Skulderzon

Minskar trycket på skuldran
och ger bättre avslappning
för rygg och nacke.