Archive for januari 2022

Hållbarhetsrapport 2020

2020 blev en viktig milstolpe för Wonderlands miljöarbete. Vi startade det största miljöprojektet i norsk möbelindustri där vi ska finna nya hållbara lösningar och bidra till att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och design. För att kunna ta de rätta besluten, har vi några av de främsta nordiska miljöforskarna med i projektet.

Hållbarhets-
rapport 2020: