5 års reklamationsrätt

mot material- eller produktionsfel.
Garantin omfattar inte normalt slitage.