Återvinningsbar textil


Wonderland RECYCLABLE är en textil som produceras av restprodukter. Upcycling reducerar användningen av nya råvaror genom att återanvända restmaterial på nya sätt.

Tillverkningen kräver inget vatten och de låga produktionstemperaturerna reducerar energiförbrukningen. Textilen kan återvinnas till nya produkter.

Bra för dig. Bra för miljön.

Läs mer om vår återvinningsbara textil

 Jannecke Weeden, som är en av Wonderlands sömnambassadörer, berättar om textilen: