Vilka restprodukter produceras textilen av?


Wonderland RECYCLABLE produceras av restprodukter från petrokemisk industri. För att producera råmaterial till plast och andra syntetiska material, bildas också propylen – en biprodukt i gasform som tidigare inte blev använt vidare.

Restprodukten förädlas till fast form och till ett pulver av polypropylen. Pulvret pressas samman till korn som smälts ner med låga temperaturer. Färg tillsätts och textilfibern spinns samman till en tråd.

Upcycling

Restmaterial som tidigare blev restavfall, får nu nytt liv och sparar miljön för användning av nya naturresurser. Upcycling och återvinning utvecklas snabbt, och Wonderland RECYCLABLE är ett viktigt steg i vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan.

Miljöcertifierad

Vi väljer endast textil som är miljöcertifierad. Det betyder at de är testade för hälsofarliga kemikalier och att du kan vara säker på att de ger en sund sovmiljö.