Hur återvinns textilierna?


Wonderland RECYCLABLE kan sorteras som plast och återvinnas som Polypropylen (PP).

Material som kan återvinnas till nya produkter, är en viktig del av hållbar utveckling. Genom hållbar design, vill vi arbeta för att maximera användningen av hållbara material och produktionsmetoder, och at sängens delar enkelt kan återvinnas.

Hur din lokala återvinningsstation hanterar plast varierar. Det vi vet, är att stora mängder av vårt plastavfall i dag går till energiåtervinning. Med vår återvinningsbara textil, vill vi sätta fokus på hur metoder för återvinning kan utvecklas för att reducera användningen av nya naturresurser.