Wonderland FAQ

Vilka madrasser ska placeras först?


På bottenramarna placeras madrasserna som är märkta med BASE. Du hittar märkningen på emballaget eller på den ena sidan av madrassen.

Madrasser märkt med BASE