Miljöcertifiering


– Vi vil bidra till hållbar utveckling genom at välja material och produktionsmetoder
som minskar vår miljöpåverkan.  

– För att ge de bästa förutsättningarna för god sömn och en sund sovmiljö, har vi mycket höga krav på att de material vi väljer har de rätta egenskaperna. Materialens miljöcertifiering ska vara en global eller europeisk erkänd miljöstandard, där tester utförs av en oberoende tredje part. Detta säkerställer att våra material uppfyller strikta miljökrav. 

– Vi är också medlem i Grønt Punkt Norge, vilket innebär att vi tar miljöansvar för återvinningen av emballage och förpackningsmaterial, berättar Arne Ove Grøvdal på Wonderland.