Wonderland hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2020


Ända sedan Wonderland började producera sängar 1969 har vi fokuserat på hur vi kan bidra till en mer hållbar utveckling. Vi väljer material med lång hållbarhet och egenskaper som ger ett enkelt produktunderhåll.

2020 blev en viktig milstolpe för Wonderlands miljöarbete. Vi startade det största miljöprojektet i norsk möbelindustri där vi ska finna nya hållbara lösningar och bidra till att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och design. För att kunna ta de rätta besluten, har vi några av de främsta nordiska miljöforskarna med i projektet.

Hållbarhets-
rapport 2020: